Steun voor Velpse Verenigingen

Negentien Velpse verenigingen en stichtingen ontvangen een dezer dagen een donatie van Stichting Velp voor Oranje. Dat is vooral bedoeld  als ‘hart onder de riem’ en ook om ‘onze waardering voor jullie inzet’ te tonen, laat het bestuur weten in een rondgezonden brief.

‘Ieder jaar staan op Koningsdag meer dan honderd vrijwilligers paraat van diverse verenigingen om van die dag een feestdag te maken voor vele duizenden mensen’, vertelt bestuurslid Patrick Jansen van Velp voor Oranje. ‘Het mooie is dat ze daarmee tegelijkertijd geld verdienen voor hun vereniging.’ Maar die inkomsten liepen de verenigingen dit jaar mis, omdat Koningsdag werd afgelast vanwege de coronacrisis. Overigens liep ook Velp voor Oranje haar belangrijkste bron van inkomsten mis omdat de Kermis niet kon doorgaan en er dus geen pacht werd betaald. ‘Maar onze sponsoren en donateurs lieten ons gelukkig niet in de steek’, zegt penningmeester Kees Prins. ‘En die zullen het vast waarderen dat we hun financiële steun delen met de Velpse verenigingen en stichtingen die ons al jarenlang helpen bij de organisatie van diverse evenementen en die het nu extra moeilijk hebben.’

Hoewel Koningsdag niet door kon gaan en ook de herdenkingen en vieringen van 75 JAAR VRIJHEID werden afgelast, heeft Velp voor Oranje toch nog een aantal geplande activiteiten uitgevoerd. Op 16 april – de dag van de Bevrijding van Velp – ontvingen alle bewoners in Verzorgingstehuizen een feestelijke kaart. Ook reed die dag de antieke Brandweerwagen met geluidsinstallatie door het dorp om aan te kondigen dat de website www.verborgeninvelp.nl online was gezet. Op die website zijn onder andere twee documentaires te zien met verhalen van Velpenaren over de oorlogstijd. Vlak voor de lock down ontvingen leerlingen van de groepen 7 en 8 van Velpse en Rozendaalse basisscholen de speciale uitgave van de Oudheidkundige Kring over WO2. En twee weken geleden kregen alle basisschoolleerlingen uit beide dorpen een herinneringsvaantje in de vorm van een boekenlegger. Aan een app met Herinneringsroutes door Velp wordt nog gewerkt.

‘We hopen natuurlijk dat we volgend jaar weer iets feestelijks voor de Velpenaren kunnen organiseren’, zegt Patrick Jansen van de Velpse Oranjevereniging, ‘aan ons en aan de vrijwilligers van de negentien Velpse verenigingen zal het beslist niet liggen. Wij staan te popelen!’

Herinnering 75 JAAR VRIJHEID voor basisschoolleerlingen

In het weekend van 31 augustus 1945 vierde Velp drie dagen feest. Het was de eerste Koninginnedag na de oorlog en Koningin Wilhelmina werd 65 jaar. Op de eerste feestdag legden schoolkinderen kransen ter nagedachtenis aan de doden van WO2.

‘Het is daarom nu, precies 75 jaar later,  een mooi moment om de speciaal gemaakte Herinneringsvaantjes uit te delen’, vindt Kees Prins, bestuurslid van Stichting Velp voor Oranje. ‘We lieten de vaantjes/boekenleggers met de vlaggen van onze bevrijders speciaal maken ter gelegenheid van 75 JAAR VRIJHEID. Ze zijn bestemd voor de leerlingen van alle basisscholen in Velp en Rozendaal.’

Door de coronacrisis zijn alle herdenkingen en vieringen in april en mei afgelast en konden ook de vaantjes niet worden uitgedeeld.

Vandaag krijgen alle basisschoolleerlingen dus alsnog de vrolijke Herinneringsvaantjes van Velp voor Oranje. En iedereen kan op de website www.WO2Velp.nl nog eens de korte film bekijken met burgemeester Carol van Eert, toen hij op 16 april jl. bloemen legde en de klok luidde bij de herdenkingsmonumenten in Velp.

Dodenherdenking te zien op website

Voor het eerst in 75 jaar is er ook in Velp geen officiële Dodenherdenking bij het Herdenkingsmonument in het Villapark/Vijverlaan.

Taptoe-signaal

In navolging van de oproep van het Nationaal Comité 4 &5 mei hangt de vlag op 4 Mei de gehele dag halfstok, en niet pas om 18.00 uur. En in Velp geeft Drum- en Showfanfare Mr H.M. van der Zandt gehoor aan de landelijke oproep aan blazers in Nederland om – voorafgaand aan de 2 minuten stilte – het Taptoe-signaal mee te spelen vanuit huis en tuin om 19:58 uur. 

Thuis meebeleven

‘Op maandag 4 mei kan iedereen van 10 tot 18 uur bloemen leggen bij het Herdenkingsmonument aan de Vijverlaan /Villapark’, vertelt Jaap Uijthof, voorzitter van het 4 Mei Comité Velp. ‘Namens alle inwoners van Velp heeft ons comité dan al een krans geplaatst.’ Het comité roept iedereen op om – geheel volgens de op dit moment geldende omgangsregels – óók bloemen te leggen bij het monument en meteen weer naar huis te gaan. Foto’s van de eigen bloemlegging kan men opsturen naar info@velpvoororanje.nl Een selectie ervan wordt na 18 uur op de website geplaatst. Jaap Uijthof: ‘Zo kan iedereen thuis toch de Dodenherdenking in Velp meebeleven.’

Toespraak

Dat meebeleven geldt ook voor de toespraak die mevrouw Clan Visser ’t Hooft dit jaar zou houden. Zij heeft de toespraak nu thuis opgenomen en die opname is vanaf 4 mei te zien op de website www.WO2Velp.nl Daar staat ook een gefilmde opname van het Wilhelmus (Nationale Dodenherdenking 2018) en de tekst ervan, zodat iedereen mee kan zingen. Twaalf leerlingen van de Roncallischool maakten samen/thuis een gedicht en filmden de voordracht ervan. Ook dat kan iedereen thuis bekijken.

Stoep-tekenwedstrijd gaat niet door

Hoewel veilig en simpel bedacht, moet de STOEP-TEKEN-WEDSTRIJD  in Velp vanwege het grote succes worden afgeblazen. Er kwamen enthousiaste reacties van buurten en straten die gezamenlijk wilden meedoen. Dat leidt natuurlijk tot samenscholing en  groepsvorming en dat wilde het bestuur van Velp voor Oranje nu  juist voorkomen. ‘We moeten nog steeds heel voorzichtig zijn vanwege het coronavirus. Niet alleen voor onszelf, maar we moeten ook anderen niet in gevaar brengen’, vindt initiatiefneemster Marion Opheij. Daarom heeft het bestuur van Velp voor Oranje, na overleg met de gemeente Rheden, besloten om de Stoep-teken-wedstrijd op Koningsdag af te blazen. ‘Gezien de leuke en enthousiaste reacties vandaag  is de kans groot dat we zo’n wedstrijd  in de toekomst, als het coronavirus is verdreven, opnieuw gaan organiseren’, concludeert medeorganisator Anita Matser.

Het bestuur van Velp voor Oranje roept iedereen op om maandag gezellig Koningsdag te vieren. Veilig thuis!

Velp viert 75 jaar bevrijding

‘We willen de Velpenaren op donderdag 16 april, precies 75 jaar na de Bevrijding, op een vrolijke en ludieke manier verrassen. We willen, juist in deze voor velen zorgelijke periode, een glimlach op de gezichten toveren en misschien dat een enkeling een traantje weg pinkt’, vertelt bestuurslid Patrick Jansen van Oranjevereniging Velp voor Oranje.

‘We rijden die dag door het hele dorp met een bijzondere geluidswagen, namelijk de antieke brandweerwagen van de Velpse Brandweer. Uit de luidsprekers klinkt opgewekte muziek van Glenn Miller en de stem van een heuse dorpsomroeper.’ Met deze ludieke actie attendeert de Velpse Oranjevereniging alle Velpenaren op de website die op 16 april om 6.30 uur online is gezet. Op dat tijdstip kwamen in 1945 de eerste bevrijders het dorp binnenlopen vanaf de Ringallee. De website staat vol met gefilmde, bijzondere verhalen over de oorlog en bevrijding. En burgemeester Van Eert houdt een korte toespraak.

Om 75 JAAR VRIJHEID te herdenken en te vieren startten twee jaar geleden de voorbereidingen voor het Multimediaproject HELPT ELKANDER op initiatief van Velp voor Oranje. Er werden tientallen Velpenaren en (nabestaanden van) onderduikers gefilmd voor de documentaire ‘Verborgen in Velp’ die is samengesteld door documentairemaker Sacha Barraud uit Arnhem. In totaal achttien plaatselijke, gemeentelijke en provinciale sponsors hebben het kostbare project mogelijk gemaakt. En er werd nauw samengewerkt met docenten en studenten van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN).

Behalve een documentaire en een website, worden er nog twee Apps met Herinneringsroutes gemaakt en is een onderwijsproject in voorbereiding. Het geheel zou donderdag 16 april feestelijk gepresenteerd worden in de Grote Kerk in Velp. Nu dat niet kan, is besloten om de website www.verborgeninvelp.nl extra feestelijk aan te kondigen.

Iedereen kan nu – veilig, thuis – op de laptop, tablet of telefoon de filmbeelden zien, de vlag zien wapperen bij het Herdenkingsmonument, de klok horen luiden en het Wilhelmus meezingen. Op deze wijze is iedereen toch een beetje met elkaar verbonden, ondanks de beperkingen van de coronacrisis. Op deze wijze viert iedereen toch samen 75 JAAR VRIJHEID.

Onterecht verzonden Betaalbewijs

Zaterdag 28 maart hebben velen een mail gekregen als Betaalbewijs voor de Koningsmarkt 2020.
Nadat wij de inschrijfgelden gisteren hadden teruggeboekt is dat Betaalbewijs automatisch verzonden.
Kennelijk zit er in het systeem van Mollie, dat de betalingen afwikkelt, een terugkoppeling naar onze database.
En onze database verstuurt dan, ten onrechte, een Betaalbewijs.
De boodschap is in ieder geval:
– Dat betaalbewijs kan de prullenbak in
– De markt gaat niet door.
– Iedereen zou zijn inschrijfgeld nu op de rekening moeten hebben. (of maandag)

Uitstel en annuleringen

UITSTEL EN ANNULERINGEN DOOR VELP VOOR ORANJE

‘Iedereen moet z’n spulletjes nog even opslaan’, meldt Johan Thijsse, marktmeester van de Koningsmarkt in Velp. Oranjevereniging Velp voor Oranje heeft op advies van de landelijke Bond van Oranjeverenigingen besloten om op Koningsdag geen festiviteiten te organiseren. Dus ook de ‘grootste particuliere markt van het Oosten’ gaat dit jaar niet door.

‘Vooral voor de deelnemers zal dat een teleurstelling zijn’, denkt Thijsse, ‘zij kijken altijd reikhalzend uit naar de gezellige markt op de Rozendaalselaan.’ Of later in het seizoen de Koningsmarkt alsnog wordt gehouden is onzeker: ‘We wachten eerst rustig af hoe de Corona-epidemie zich ontwikkelt.’

Het bestuur van Velp voor Oranje heeft besloten dat alle evenementen rond Herdenken & Vieren (16 t/m 22 april) in Velp worden geannuleerd. De bijeenkomst bij het Monument voor moedige mensen in WO2 wordt verplaatst naar zondag 20 september. De presentatie van het Project Helpt Elkander, die op feestelijke wijze zou plaatsvinden in de Grote Kerk,  gaat niet door. De muzikanten van de Politie Big Band en de Velpse Accordeonvereniging kregen inmiddels bericht dat hun concert geen doorgang vindt. En de bijeenkomst met meer dan 400 leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Velpse en Rozendaalse basisscholen kan natuurlijk ook niet doorgaan.

VUURWERK

Maar voor de inwoners van Velp en wijde omgeving is er nog wel een ‘lichtpuntje’. Want – als de omstandigheden het toelaten –  wordt de feestelijke Vuurwerkshow van zaterdag 18 april verplaatst naar zaterdagavond  29 augustus. Een bijzondere datum, omdat 75 jaar geleden in datzelfde weekend de eerste Koninginnedag na de oorlog werd gevierd. Koningin Wilhelmina werd op 31 augustus 65 jaar. En dat vierde Velp voor Oranje toen door drie dagen feest te vieren. Zo groots zal het dit jaar niet worden. Maar op 29 augustus rijdt ’s morgens wel een grote optocht met meer dan 60 historische legervoertuigen uit WO2 door het dorp, voorafgegaan door The Seaforth Highlanders of Holland (doedelzakspelers) en andere orkesten.

KONINGSDAG

Net als de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen roept ook Oranjevereniging Velp voor Oranje iedereen op om met ideeën te komen om op Koningsdag 27 april toch een feestelijke sfeer te creëren in het dorp. Bijvoorbeeld door allemaal de vlag uit te steken. Een bloemetje brengen bij mensen in de zorg, de politie en andere zorgenden. Of misschien (heel ouderwets) met een geluidswagen door het dorp te  rijden. Ideeën daarover kan iedereen mailen aan info@velpvoororanje.nl

Voorzitter Gety Hengeveld van Velp voor Oranje schrijft in een brief aan alle vrijwilligers en de zeventien meewerkende verenigingen aan Koningsdag: “Voorlopig maken wij geen nieuwe plannen. We wachten rustig af hoe de komende maanden verlopen. Ondertussen wensen we iedereen het allerbeste toe.  En we verheugen ons erop jullie over enige tijd weer hartelijk te kunnen begroeten met een ferme handdruk!!”

Zie ook www.velpvoororanje.nl; www.velpvoororanje.org en de Facebookpagina.

Start inschrijving Koningsmarkt 2020

Op 15 februari 2020 om 20.20 uur starten we met de inschrijving voor de kramen en grondplaatsen voor de Koningsmarkt 2020.
Het is Koningsdag op maandag 27 april 2020.

Inschrijven doe je dan via www.velpvoororanje.org
Plattegronden van het marktterrein zijn in het submenu Koningsmarkt op die website te vinden.

Je krijgt in dat inschrijfproces een inschrijfnummer te zien. Bewaar dat goed. Met dat inschrijfnummer kan je meestal half maart je toegewezen plaats zien op onze Facebookpagina.

Ongeveer twee weken voor Koningsdag hebben we de indeling wel definitief. Dan sturen we een mail met een toegangskaart die je nodig hebt om op het marktterrein te komen.

Nominatie Gouden Roos

Hoe interesseer je jongeren voor de verhalen van de Tweede Wereldoorlog?
Niet door ze een boek te laten lezen. Ze willen filmpjes bekijken op YouTube.
Stichting Velp voor Oranje ontwikkelt daarom een Multimediaproject getiteld HELPT ELKANDER.

Dit bijzondere project is genomineerd voor de Gouden Gelderse Roos Erfgoedprijs.
Een vakjury zette het project inmiddels op de shortlist van de 10 beste inzendingen. Voor de publieksprijs kan iedereen tot 4 oktober meestemmen.

Wil je ons initiatief steunen?
Stem dan op Multimediaproject HELPT ELKANDER

Swingend concert op 24 augustus

Een gratis feestelijk en swingend optreden door de Politie BIG-BAND Oost-Gelderland is het cadeau van het jubilerende Velp voor Oranje voor alle Velpenaren en bezoekers uit wijde omgeving. Zaterdagmiddag 24 augustus van 14.00 – 16.00 uur is iedereen welkom op het Kerkplein in de Emmastraat. Er staan stoelen en banken voor de luisteraars en er is gratis bellenblaas voor de kinderen.

125 Jaar geleden werd Velp voor Oranje opgericht. Om precies te zijn op 16 juli 1894. Omdat die datum nu midden in de vakantie valt, werd op zondag 28 april – de dag na Koningsdag – al een jubileumfeest georganiseerd op de oprijlaan naar kasteel Biljoen. Ringsteken met paarden, een zweef- en draaimolen en gratis ponyrijden waren toen de hoofdattracties. En er waren ijsjes te koop en suikerspinnen en poffertjes.

Politie BIG-BAND

Het bestuur van Velp voor Oranje besloot om ook ná de vakantieperiode nog een feestje te organiseren. En omdat bijna iedereen van opgewekte muziek houdt is de Politie BIG-BAND Oost-Gelderland onder leiding van Guus Tangelder uitgenodigd.  De bekende band speelt composities van Glenn Miller (‘In the Mood’), jazzy muziek van Count Basie, maar ook pop-muziek, stevige rocknummers en gezellige Latijns-Amerikaanse stukken. Een charmante zangeres zal het optreden zo nu en dan extra verlevendigen.

Bij de kraam van Velp voor Oranje is het mooi uitgegeven Jubileumboekje te koop met veel foto’s en verhalen over vroegere Oranjefeesten. Het kost slechts € 2,50. Degenen die zich ter plaatse opgeven als donateur krijgen het boekje gratis.