In memoriam Henk Hankel

Op 13 januari j.l. overleed ons Ere-bestuurslid, de heer Henk Hankel. Toen hij als jonge Friese schoolmeester in 1962 als onderwijzer werd benoemd in Velp, werd hij al spoedig betrokken bij de organisatie van de Kermis en Koninginnedagen. De directeur van zijn school was namelijk ook voorzitter van de Oranjevereniging Velp voor Oranje. Gesteund door zijn (ook Friese) echtgenote en later ook geholpen door zijn kinderen, werd hij vooral in de jaren 70 en 80 de steunpilaar waar Velp voor Oranje op bouwde. Het waren de jaren waarin de animo voor de Oranjevereniging afnam en bestuursleden snel kwamen maar ook snel gingen.
Maar Henk Hankel bleef!

Zijn vriendelijke bescheidenheid, maar ook zijn bevlogen inzet en zijn bekendheid als geliefd onderwijzer, werkten aanstekelijk. Hij kreeg hulp van nieuwe bestuursleden en Koninginnedag werd weer een groot feest voor alle Velpse kinderen.

Wij zijn Henk Hankel bijzonder dankbaar dat hij de Koninginnedagen en de Kermis voor Velp heeft weten te behouden. De bestuursleden van Velp voor Oranje, zullen zich Henk Hankel blijven herinneren als een trouw, bescheiden, vriendelijk en opgewekt bestuurslid dat zich blijmoedig en vol overgave inzette voor de Velpse Oranjevereniging. En zich inzette voor de gehele Velpse gemeenschap.

We zullen hem nooit vergeten!

Waardering voor Henk Hankel
Henk Hankel werd door Koningin Beatrix vereerd met een Koninklijke Onderscheiding bij zijn 25-jarig jubileum als bestuurslid van Velp voor Oranje en als lid van de Velpse Harmonie.Velp voor Oranje liet voor die gelegenheid een speciale zilveren speld maken.
Bij zijn 40-jarig bestuurs-jubileum werd in die speld een diamantje geplaatst. De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen verraste hem toen met een erepenning.In 2007 werd Henk benoemd tot Ere-bestuurslid van Stichting Velp voor Oranje.
En last but not least werd hij in 2011 benoemd tot Drager van het Grootkruis in de Orde van het Velpse Narrenrijk vanwege zijn verdiensten voor de Velpse gemeenschap.

Executie 1944 herdacht

Zondagmorgen 13 december is in Velp de executie herdacht van 10 jonge mannen die in 1944 bij de Emmapyramide werden doodgeschoten. Namens Velp voor Oranje en het 4 Mei Comité Velp zijn bloemen gelegd. Scouts van de Markesteen, die het monument hebben geadopteerd, houden daar binnenkort een wake met fakkels en bloemen. De Emmapyramide ligt aan het laatste stukje van de Kluizenaarsweg een eindje rechts het bos in.

Rotterdamsche Bank Velp

Geen van de gearresteerde jonge mannen was – voor zover bekend – actief  betrokken bij verzetswerk. Sommigen waren ondergedoken om niet in Duitsland te werk gesteld te worden. Toen de geallieerden het Zuiden van Nederland hadden bevrijd, probeerden ze –  onafhankelijk van elkaar –  de rivieren over te steken om zich aan te sluiten bij de legers van de Canadezen, Engelsen en Amerikanen. Ze belandden uiteindelijk allemaal in de beruchte gevangenis van de SD; in het gebouw van de Rotterdamsche Bank in Velp tegenover het postkantoor. Toen elders in Nederland burgeraanvallen op Duitse wachtposten waren uitgevoerd gaf Hans Albinn Rauter – de hoogste vertegenwoordigers van de SS in Nederland – opdracht om tien jonge mannen te executeren. Acht werden op 12 december uit de Velpse gevangenis gehaald en in de ochtend van 13 december bij de Emmapyramide doodgeschoten. Toen het massagraf na de oorlog werd geopend, bleek uit de ingeslagen schedels en andere verminkingen dat de jongens de nacht voor hun executie zijn gemarteld.

Leonard Toepoel (22 jaar) uit Amsterdam en Reyer van de Haar (25 jaar) uit Nijmegen probeerden de Waal over te steken bij Opheusden om zich aan te sluiten bij de geallieerden, die aan de overkant van de rivier bivakkeerden. Ze werden, net als de 19-jarige Josephus Bernardus Radstake uit Schiedam, gearresteerd en in Velp gevangen gezet. 

De Groningers Douwe Ruitinga (22 jaar) en Willem Jongsma (20 jaar) bleken bij een controle in het bezit van plattegronden. Verdacht van spionage werden ze opgepakt en in Velp opgesloten. Anthonius Brand (35 jaar) uit Montfoort was ‘op weg naar de Britten’, maar werd gearresteerd in het ‘Sperrgebiet’ tussen Rhenen en Wageningen. Ook Gerardus Brand uit Berkel en Rodenrijs (21 jaar) en Evert Kaper uit Wormerveer  (19 jaar), werden bij hun poging zich bij de Engelsen aan te sluiten, gepakt en overgebracht naar Velp.

Later op de dag zijn op dezelfde plaats nog twee jongens geëxecuteerd. Ze zaten tot dan toe gevangen in Ede. Het betreft de Haagse studenten Willem van Balen (22 jaar) en David Bakker (21 jaar). Eind oktober waren ze naar de Alblasserwaard gereisd om eten te halen voor hun families. Ter plaatse besloten ze om de Lek over te steken en zich aan te sluiten bij de geallieerden. Ze werden gepakt en opgesloten.

De lichamen zijn na de oorlog herbegraven in hun woonplaatsen. Op 13 december 1997 is door de gemeente Rozendaal een gedenksteen geplaatst met daarop de tien namen. Nabestaanden uit het hele land hebben toen die plechtigheid bijgewoond. Ieder jaar, op 4 mei, legt het gemeentebestuur van Rozendaal bloemen bij dat monument.

Steun voor Velpse Verenigingen

Negentien Velpse verenigingen en stichtingen ontvangen een dezer dagen een donatie van Stichting Velp voor Oranje. Dat is vooral bedoeld  als ‘hart onder de riem’ en ook om ‘onze waardering voor jullie inzet’ te tonen, laat het bestuur weten in een rondgezonden brief.

‘Ieder jaar staan op Koningsdag meer dan honderd vrijwilligers paraat van diverse verenigingen om van die dag een feestdag te maken voor vele duizenden mensen’, vertelt bestuurslid Patrick Jansen van Velp voor Oranje. ‘Het mooie is dat ze daarmee tegelijkertijd geld verdienen voor hun vereniging.’ Maar die inkomsten liepen de verenigingen dit jaar mis, omdat Koningsdag werd afgelast vanwege de coronacrisis. Overigens liep ook Velp voor Oranje haar belangrijkste bron van inkomsten mis omdat de Kermis niet kon doorgaan en er dus geen pacht werd betaald. ‘Maar onze sponsoren en donateurs lieten ons gelukkig niet in de steek’, zegt penningmeester Kees Prins. ‘En die zullen het vast waarderen dat we hun financiële steun delen met de Velpse verenigingen en stichtingen die ons al jarenlang helpen bij de organisatie van diverse evenementen en die het nu extra moeilijk hebben.’

Hoewel Koningsdag niet door kon gaan en ook de herdenkingen en vieringen van 75 JAAR VRIJHEID werden afgelast, heeft Velp voor Oranje toch nog een aantal geplande activiteiten uitgevoerd. Op 16 april – de dag van de Bevrijding van Velp – ontvingen alle bewoners in Verzorgingstehuizen een feestelijke kaart. Ook reed die dag de antieke Brandweerwagen met geluidsinstallatie door het dorp om aan te kondigen dat de website www.verborgeninvelp.nl online was gezet. Op die website zijn onder andere twee documentaires te zien met verhalen van Velpenaren over de oorlogstijd. Vlak voor de lock down ontvingen leerlingen van de groepen 7 en 8 van Velpse en Rozendaalse basisscholen de speciale uitgave van de Oudheidkundige Kring over WO2. En twee weken geleden kregen alle basisschoolleerlingen uit beide dorpen een herinneringsvaantje in de vorm van een boekenlegger. Aan een app met Herinneringsroutes door Velp wordt nog gewerkt.

‘We hopen natuurlijk dat we volgend jaar weer iets feestelijks voor de Velpenaren kunnen organiseren’, zegt Patrick Jansen van de Velpse Oranjevereniging, ‘aan ons en aan de vrijwilligers van de negentien Velpse verenigingen zal het beslist niet liggen. Wij staan te popelen!’

Herinnering 75 JAAR VRIJHEID voor basisschoolleerlingen

In het weekend van 31 augustus 1945 vierde Velp drie dagen feest. Het was de eerste Koninginnedag na de oorlog en Koningin Wilhelmina werd 65 jaar. Op de eerste feestdag legden schoolkinderen kransen ter nagedachtenis aan de doden van WO2.

‘Het is daarom nu, precies 75 jaar later,  een mooi moment om de speciaal gemaakte Herinneringsvaantjes uit te delen’, vindt Kees Prins, bestuurslid van Stichting Velp voor Oranje. ‘We lieten de vaantjes/boekenleggers met de vlaggen van onze bevrijders speciaal maken ter gelegenheid van 75 JAAR VRIJHEID. Ze zijn bestemd voor de leerlingen van alle basisscholen in Velp en Rozendaal.’

Door de coronacrisis zijn alle herdenkingen en vieringen in april en mei afgelast en konden ook de vaantjes niet worden uitgedeeld.

Vandaag krijgen alle basisschoolleerlingen dus alsnog de vrolijke Herinneringsvaantjes van Velp voor Oranje. En iedereen kan op de website www.WO2Velp.nl nog eens de korte film bekijken met burgemeester Carol van Eert, toen hij op 16 april jl. bloemen legde en de klok luidde bij de herdenkingsmonumenten in Velp.

Dodenherdenking te zien op website

Voor het eerst in 75 jaar is er ook in Velp geen officiële Dodenherdenking bij het Herdenkingsmonument in het Villapark/Vijverlaan.

Taptoe-signaal

In navolging van de oproep van het Nationaal Comité 4 &5 mei hangt de vlag op 4 Mei de gehele dag halfstok, en niet pas om 18.00 uur. En in Velp geeft Drum- en Showfanfare Mr H.M. van der Zandt gehoor aan de landelijke oproep aan blazers in Nederland om – voorafgaand aan de 2 minuten stilte – het Taptoe-signaal mee te spelen vanuit huis en tuin om 19:58 uur. 

Thuis meebeleven

‘Op maandag 4 mei kan iedereen van 10 tot 18 uur bloemen leggen bij het Herdenkingsmonument aan de Vijverlaan /Villapark’, vertelt Jaap Uijthof, voorzitter van het 4 Mei Comité Velp. ‘Namens alle inwoners van Velp heeft ons comité dan al een krans geplaatst.’ Het comité roept iedereen op om – geheel volgens de op dit moment geldende omgangsregels – óók bloemen te leggen bij het monument en meteen weer naar huis te gaan. Foto’s van de eigen bloemlegging kan men opsturen naar info@velpvoororanje.nl Een selectie ervan wordt na 18 uur op de website geplaatst. Jaap Uijthof: ‘Zo kan iedereen thuis toch de Dodenherdenking in Velp meebeleven.’

Toespraak

Dat meebeleven geldt ook voor de toespraak die mevrouw Clan Visser ’t Hooft dit jaar zou houden. Zij heeft de toespraak nu thuis opgenomen en die opname is vanaf 4 mei te zien op de website www.WO2Velp.nl Daar staat ook een gefilmde opname van het Wilhelmus (Nationale Dodenherdenking 2018) en de tekst ervan, zodat iedereen mee kan zingen. Twaalf leerlingen van de Roncallischool maakten samen/thuis een gedicht en filmden de voordracht ervan. Ook dat kan iedereen thuis bekijken.

Stoep-tekenwedstrijd gaat niet door

Hoewel veilig en simpel bedacht, moet de STOEP-TEKEN-WEDSTRIJD  in Velp vanwege het grote succes worden afgeblazen. Er kwamen enthousiaste reacties van buurten en straten die gezamenlijk wilden meedoen. Dat leidt natuurlijk tot samenscholing en  groepsvorming en dat wilde het bestuur van Velp voor Oranje nu  juist voorkomen. ‘We moeten nog steeds heel voorzichtig zijn vanwege het coronavirus. Niet alleen voor onszelf, maar we moeten ook anderen niet in gevaar brengen’, vindt initiatiefneemster Marion Opheij. Daarom heeft het bestuur van Velp voor Oranje, na overleg met de gemeente Rheden, besloten om de Stoep-teken-wedstrijd op Koningsdag af te blazen. ‘Gezien de leuke en enthousiaste reacties vandaag  is de kans groot dat we zo’n wedstrijd  in de toekomst, als het coronavirus is verdreven, opnieuw gaan organiseren’, concludeert medeorganisator Anita Matser.

Het bestuur van Velp voor Oranje roept iedereen op om maandag gezellig Koningsdag te vieren. Veilig thuis!

Velp viert 75 jaar bevrijding

‘We willen de Velpenaren op donderdag 16 april, precies 75 jaar na de Bevrijding, op een vrolijke en ludieke manier verrassen. We willen, juist in deze voor velen zorgelijke periode, een glimlach op de gezichten toveren en misschien dat een enkeling een traantje weg pinkt’, vertelt bestuurslid Patrick Jansen van Oranjevereniging Velp voor Oranje.

‘We rijden die dag door het hele dorp met een bijzondere geluidswagen, namelijk de antieke brandweerwagen van de Velpse Brandweer. Uit de luidsprekers klinkt opgewekte muziek van Glenn Miller en de stem van een heuse dorpsomroeper.’ Met deze ludieke actie attendeert de Velpse Oranjevereniging alle Velpenaren op de website die op 16 april om 6.30 uur online is gezet. Op dat tijdstip kwamen in 1945 de eerste bevrijders het dorp binnenlopen vanaf de Ringallee. De website staat vol met gefilmde, bijzondere verhalen over de oorlog en bevrijding. En burgemeester Van Eert houdt een korte toespraak.

Om 75 JAAR VRIJHEID te herdenken en te vieren startten twee jaar geleden de voorbereidingen voor het Multimediaproject HELPT ELKANDER op initiatief van Velp voor Oranje. Er werden tientallen Velpenaren en (nabestaanden van) onderduikers gefilmd voor de documentaire ‘Verborgen in Velp’ die is samengesteld door documentairemaker Sacha Barraud uit Arnhem. In totaal achttien plaatselijke, gemeentelijke en provinciale sponsors hebben het kostbare project mogelijk gemaakt. En er werd nauw samengewerkt met docenten en studenten van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN).

Behalve een documentaire en een website, worden er nog twee Apps met Herinneringsroutes gemaakt en is een onderwijsproject in voorbereiding. Het geheel zou donderdag 16 april feestelijk gepresenteerd worden in de Grote Kerk in Velp. Nu dat niet kan, is besloten om de website www.verborgeninvelp.nl extra feestelijk aan te kondigen.

Iedereen kan nu – veilig, thuis – op de laptop, tablet of telefoon de filmbeelden zien, de vlag zien wapperen bij het Herdenkingsmonument, de klok horen luiden en het Wilhelmus meezingen. Op deze wijze is iedereen toch een beetje met elkaar verbonden, ondanks de beperkingen van de coronacrisis. Op deze wijze viert iedereen toch samen 75 JAAR VRIJHEID.

Uitstel en annuleringen

UITSTEL EN ANNULERINGEN DOOR VELP VOOR ORANJE

‘Iedereen moet z’n spulletjes nog even opslaan’, meldt Johan Thijsse, marktmeester van de Koningsmarkt in Velp. Oranjevereniging Velp voor Oranje heeft op advies van de landelijke Bond van Oranjeverenigingen besloten om op Koningsdag geen festiviteiten te organiseren. Dus ook de ‘grootste particuliere markt van het Oosten’ gaat dit jaar niet door.

‘Vooral voor de deelnemers zal dat een teleurstelling zijn’, denkt Thijsse, ‘zij kijken altijd reikhalzend uit naar de gezellige markt op de Rozendaalselaan.’ Of later in het seizoen de Koningsmarkt alsnog wordt gehouden is onzeker: ‘We wachten eerst rustig af hoe de Corona-epidemie zich ontwikkelt.’

Het bestuur van Velp voor Oranje heeft besloten dat alle evenementen rond Herdenken & Vieren (16 t/m 22 april) in Velp worden geannuleerd. De bijeenkomst bij het Monument voor moedige mensen in WO2 wordt verplaatst naar zondag 20 september. De presentatie van het Project Helpt Elkander, die op feestelijke wijze zou plaatsvinden in de Grote Kerk,  gaat niet door. De muzikanten van de Politie Big Band en de Velpse Accordeonvereniging kregen inmiddels bericht dat hun concert geen doorgang vindt. En de bijeenkomst met meer dan 400 leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Velpse en Rozendaalse basisscholen kan natuurlijk ook niet doorgaan.

VUURWERK

Maar voor de inwoners van Velp en wijde omgeving is er nog wel een ‘lichtpuntje’. Want – als de omstandigheden het toelaten –  wordt de feestelijke Vuurwerkshow van zaterdag 18 april verplaatst naar zaterdagavond  29 augustus. Een bijzondere datum, omdat 75 jaar geleden in datzelfde weekend de eerste Koninginnedag na de oorlog werd gevierd. Koningin Wilhelmina werd op 31 augustus 65 jaar. En dat vierde Velp voor Oranje toen door drie dagen feest te vieren. Zo groots zal het dit jaar niet worden. Maar op 29 augustus rijdt ’s morgens wel een grote optocht met meer dan 60 historische legervoertuigen uit WO2 door het dorp, voorafgegaan door The Seaforth Highlanders of Holland (doedelzakspelers) en andere orkesten.

KONINGSDAG

Net als de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen roept ook Oranjevereniging Velp voor Oranje iedereen op om met ideeën te komen om op Koningsdag 27 april toch een feestelijke sfeer te creëren in het dorp. Bijvoorbeeld door allemaal de vlag uit te steken. Een bloemetje brengen bij mensen in de zorg, de politie en andere zorgenden. Of misschien (heel ouderwets) met een geluidswagen door het dorp te  rijden. Ideeën daarover kan iedereen mailen aan info@velpvoororanje.nl

Voorzitter Gety Hengeveld van Velp voor Oranje schrijft in een brief aan alle vrijwilligers en de zeventien meewerkende verenigingen aan Koningsdag: “Voorlopig maken wij geen nieuwe plannen. We wachten rustig af hoe de komende maanden verlopen. Ondertussen wensen we iedereen het allerbeste toe.  En we verheugen ons erop jullie over enige tijd weer hartelijk te kunnen begroeten met een ferme handdruk!!”

Zie ook www.velpvoororanje.nl; www.velpvoororanje.org en de Facebookpagina.

Start inschrijving Koningsmarkt 2020

Op 15 februari 2020 om 20.20 uur starten we met de inschrijving voor de kramen en grondplaatsen voor de Koningsmarkt 2020.
Het is Koningsdag op maandag 27 april 2020.

Inschrijven doe je dan via www.velpvoororanje.org
Plattegronden van het marktterrein zijn in het submenu Koningsmarkt op die website te vinden.

Je krijgt in dat inschrijfproces een inschrijfnummer te zien. Bewaar dat goed. Met dat inschrijfnummer kan je meestal half maart je toegewezen plaats zien op onze Facebookpagina.

Ongeveer twee weken voor Koningsdag hebben we de indeling wel definitief. Dan sturen we een mail met een toegangskaart die je nodig hebt om op het marktterrein te komen.

Nominatie Gouden Roos

Hoe interesseer je jongeren voor de verhalen van de Tweede Wereldoorlog?
Niet door ze een boek te laten lezen. Ze willen filmpjes bekijken op YouTube.
Stichting Velp voor Oranje ontwikkelt daarom een Multimediaproject getiteld HELPT ELKANDER.

Dit bijzondere project is genomineerd voor de Gouden Gelderse Roos Erfgoedprijs.
Een vakjury zette het project inmiddels op de shortlist van de 10 beste inzendingen. Voor de publieksprijs kan iedereen tot 4 oktober meestemmen.

Wil je ons initiatief steunen?
Stem dan op Multimediaproject HELPT ELKANDER