Steun voor Velpse Verenigingen

Negentien Velpse verenigingen en stichtingen ontvangen een dezer dagen een donatie van Stichting Velp voor Oranje. Dat is vooral bedoeld  als ‘hart onder de riem’ en ook om ‘onze waardering voor jullie inzet’ te tonen, laat het bestuur weten in een rondgezonden brief.

‘Ieder jaar staan op Koningsdag meer dan honderd vrijwilligers paraat van diverse verenigingen om van die dag een feestdag te maken voor vele duizenden mensen’, vertelt bestuurslid Patrick Jansen van Velp voor Oranje. ‘Het mooie is dat ze daarmee tegelijkertijd geld verdienen voor hun vereniging.’ Maar die inkomsten liepen de verenigingen dit jaar mis, omdat Koningsdag werd afgelast vanwege de coronacrisis. Overigens liep ook Velp voor Oranje haar belangrijkste bron van inkomsten mis omdat de Kermis niet kon doorgaan en er dus geen pacht werd betaald. ‘Maar onze sponsoren en donateurs lieten ons gelukkig niet in de steek’, zegt penningmeester Kees Prins. ‘En die zullen het vast waarderen dat we hun financiële steun delen met de Velpse verenigingen en stichtingen die ons al jarenlang helpen bij de organisatie van diverse evenementen en die het nu extra moeilijk hebben.’

Hoewel Koningsdag niet door kon gaan en ook de herdenkingen en vieringen van 75 JAAR VRIJHEID werden afgelast, heeft Velp voor Oranje toch nog een aantal geplande activiteiten uitgevoerd. Op 16 april – de dag van de Bevrijding van Velp – ontvingen alle bewoners in Verzorgingstehuizen een feestelijke kaart. Ook reed die dag de antieke Brandweerwagen met geluidsinstallatie door het dorp om aan te kondigen dat de website www.verborgeninvelp.nl online was gezet. Op die website zijn onder andere twee documentaires te zien met verhalen van Velpenaren over de oorlogstijd. Vlak voor de lock down ontvingen leerlingen van de groepen 7 en 8 van Velpse en Rozendaalse basisscholen de speciale uitgave van de Oudheidkundige Kring over WO2. En twee weken geleden kregen alle basisschoolleerlingen uit beide dorpen een herinneringsvaantje in de vorm van een boekenlegger. Aan een app met Herinneringsroutes door Velp wordt nog gewerkt.

‘We hopen natuurlijk dat we volgend jaar weer iets feestelijks voor de Velpenaren kunnen organiseren’, zegt Patrick Jansen van de Velpse Oranjevereniging, ‘aan ons en aan de vrijwilligers van de negentien Velpse verenigingen zal het beslist niet liggen. Wij staan te popelen!’