In memoriam Henk Hankel

Op 13 januari j.l. overleed ons Ere-bestuurslid, de heer Henk Hankel. Toen hij als jonge Friese schoolmeester in 1962 als onderwijzer werd benoemd in Velp, werd hij al spoedig betrokken bij de organisatie van de Kermis en Koninginnedagen. De directeur van zijn school was namelijk ook voorzitter van de Oranjevereniging Velp voor Oranje. Gesteund door zijn (ook Friese) echtgenote en later ook geholpen door zijn kinderen, werd hij vooral in de jaren 70 en 80 de steunpilaar waar Velp voor Oranje op bouwde. Het waren de jaren waarin de animo voor de Oranjevereniging afnam en bestuursleden snel kwamen maar ook snel gingen.
Maar Henk Hankel bleef!

Zijn vriendelijke bescheidenheid, maar ook zijn bevlogen inzet en zijn bekendheid als geliefd onderwijzer, werkten aanstekelijk. Hij kreeg hulp van nieuwe bestuursleden en Koninginnedag werd weer een groot feest voor alle Velpse kinderen.

Wij zijn Henk Hankel bijzonder dankbaar dat hij de Koninginnedagen en de Kermis voor Velp heeft weten te behouden. De bestuursleden van Velp voor Oranje, zullen zich Henk Hankel blijven herinneren als een trouw, bescheiden, vriendelijk en opgewekt bestuurslid dat zich blijmoedig en vol overgave inzette voor de Velpse Oranjevereniging. En zich inzette voor de gehele Velpse gemeenschap.

We zullen hem nooit vergeten!

Waardering voor Henk Hankel
Henk Hankel werd door Koningin Beatrix vereerd met een Koninklijke Onderscheiding bij zijn 25-jarig jubileum als bestuurslid van Velp voor Oranje en als lid van de Velpse Harmonie.Velp voor Oranje liet voor die gelegenheid een speciale zilveren speld maken.
Bij zijn 40-jarig bestuurs-jubileum werd in die speld een diamantje geplaatst. De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen verraste hem toen met een erepenning.In 2007 werd Henk benoemd tot Ere-bestuurslid van Stichting Velp voor Oranje.
En last but not least werd hij in 2011 benoemd tot Drager van het Grootkruis in de Orde van het Velpse Narrenrijk vanwege zijn verdiensten voor de Velpse gemeenschap.