Bevrijding van Velp

Eenmaal in de 5 jaar organiseert Velp voor Oranje op 18 april de feestelijkheden rond de bevrijding van Velp.

De voorlaatste laatste keer was in 2014. Hoogtepunt was toen een defilé van voertuigen die dienst hadden gedaan in de Tweede Wereldoorlog.

Op zaterdag 18 april 2020 waren wij van plan dit weer te vieren graag in de Hoofdstraat. Vanwege de Corona-crisis is het evenement afgelast.

Als alternatief organiseerden wij een rondrit door het dorp met de antieke brandweerauto van de Velpse brandweer.
Uit de luidsprekers klonkt de opgewekte muziek van Glenn Miller en de stem van een heuse dorpsomroeper. Met deze actie attendeerde de Velpse Oranjevereniging alle Velpenaren op de website www.verborgeninvelp.nl die op 16 april om 6.30 uur online was gezet. Op dat tijdstip kwamen in 1945 de eerste bevrijders het dorp binnenlopen vanaf de Ringallee.
De website staat vol met gefilmde, bijzondere verhalen over de oorlog en bevrijding.